Numer 8/2017 Chłodnictwo & Klimatyzacja Zobacz większe

Numer 8/2017 Chłodnictwo & Klimatyzacja

Nowy

Szanowni Czytelnicy

Lipiec i sierpień to dla większości sezon urlopowy, ale i często wzmożonej pracy instalatorskiej dla naszej branży. Okres ten przyniósł nam również od dawna zapowiadaną nowelizację ustawy F-gazowej dostosowującej nasze prawo do wymogów Rozporządzenia (UE) 517/2014...

 

Więcej szczegółów

15,50 zł

Add to wishlist

Więcej informacji

Szanowni Czytelnicy

Lipiec i sierpień to dla większości sezon urlopowy, ale i często wzmożonej pracy instalatorskiej dla naszej branży. Okres ten przyniósł nam również od dawna zapowiadaną nowelizację ustawy F-gazowej dostosowującej nasze prawo do wymogów Rozporządzenia (UE) 517/2014.

Dnia 23 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej ukazała się „Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw". Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

  • art. 1 pkt 38 w zakresie art. 49 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
  • art. 9, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

 

Oprócz zmian nomenklatury, a co ważne wszelkich przeliczeń napełnienia urządzeń czynnikami chłodniczymi z kg na tony ekwiwalentu dwutlenku węgla (t EqCO2), ustawa wprowadza również prowadzenie dokumentacji oraz rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów dla stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, pomp ciepła, urządzeń będących agregatami chłodniczymi w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, urządzeń będących organicznymi obiegami Rankine'a, zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych.

Kartę Urządzenia oraz Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie z nowelizacją należy będzie sporządzić w terminie 15 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia na miejsce jego funkcjonowania, a w przypadku gdy urządzenie wymaga zainstalowania – w terminie 15 dni roboczych od dnia zakończenia instalowania i napełnienia substancją kontrolowaną albo fluorowanym gazem cieplarnianym.

 

Dla branży chłodniczej bardzo ważną zmianą jest wycofywanie z użycia zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 517/2014 F-gazów o współczynniku GWP powyżej 2500. Od stycznia 2020 r. zakazane będzie stosowanie nowego czynnika R404A i R507 do dopełniania ubytków w instalacjach chłodniczych. Zakaz będzie dotyczył urządzeń zawierających równoważność 40t EqCO2 lub więcej. Przez 10 lat od wprowadzenia tego zakazu (tj. do końca 2019 r.) będzie można stosować R404A i R507 do serwisu, ale wyłącznie z odzysku po poddaniu recyklingowi lub regeneracji.

 

Więcej na temat wprowadzanych zmian znajdą Państwo m.in. w artykule Pana Michała Dobrzyńskiego w numerze 5/2017 „Nowelizacja ustawy o F-gazach w 2017 r.”, opublikowanym również i na naszej stronie www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl.

 

Zachęcam również wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z całą ustawą F-gazową, która dostępna jest pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1567/1.

 

Wszystkich Państwa, chcących dowiedzieć się więcej na temat nowelizacji ustawy F-gazowej, mających pytania odnoszące się do konkretnej działalności, zachęcam do odwiedzenia naszego stoiska nr 61 w Pawilonie 5a podczas Targów POLAGRA-TECH w dniach 25-28 września, gdzie zaproszeni nasi konsultanci postarają się odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania.

 

Tymczasem życzę ciekawej lektury

 

Redaktor Naczelny

Spis treści 2017/08

AKTUALNOŚCI  4−15

ROZMOWA Z…

Kompleksowe rozwiązania HVAC od GRODNO S.A.

Rozmowa z Panem Romanem Łuczakiem, Dyrektorem działu HVAC w GRODNO S.A. - 16

Nowy raport HVAC&R za 2016 r.

Rozmowa z zespołem Eurovent Market Intelligence (EMI) - 18

WARTO WIEDZIEĆ

Rynek HVAC&R w regionie EMEA w 2016 roku - 19

Poprawka z Kigali, czyli o tym jak wiele wciąż jest do zrobienia - Anna GÓRSKA-MICOREK - 22

REAL Alternatives for LIFE - 23

WENTYLACJA

Przeciwpożarowe klapy transferowe

Kiedy i w jaki sposób można je stosować? Wojciech RYTLEWSKI - 24

KLIMATYZACJA

Rozwiązanie warte patentu?

Innowacyjna centrala do realizacji free-cooling w data center Bartłomiej ADAMSKI - 26

Klimatyzacja w przemyśle spożywczym

Wymienniki ciepła powietrze/woda - Rittal Hygienic Design - 32

Nowe modele i technologie w multisplitach - 34

Systemy VRF Gree pod pełną kontrolą Rafał PIGUŁA - 40

PRZEGLĄD − Klimatyzatory multisplit - 41

Wentylacja i klimatyzacja obiektów biurowych – wymagania i zalecenia w aktach prawnych

Cz. 1. Wymagania prawne dotyczące wymiany powietrza - Anna CHARKOWSKA – 54

PRZEGŁAD

Belki chłodząco-grzewcze - 60

System automatyki instalacji klimatyzacji sal operacyjnych

Założenia technologiczne w odniesieniu do bezpieczeństwa funkcjonowania - Radosław LENARSKI - 64

CHŁODNICTWO

Z praktyki rzeczoznawcy

Chłodnik wie lepiej – instalacja w markecie – Włodzimierz NEKANDA TREPKA – 69

Olej chłodniczy w instalacji

Cz. 2. W jaki sposób olej wyrzucany jest ze sprężarki do instalacji – Bartosz NOWACKI – 70

Wpływ naturalnych czynników chłodniczych na środki smarne – Alessandro DI MAIO – 74

R407H kontra R404A – doświadczenia z rzeczywistego obiektu – Felix FLOHR – 76

Zegar tyka. Rozporządzenie w sprawie F-gazów – przede wszystkim musi działać chłodnictwo komercyjne! Joachim GERSTEL – 78

PRZEGLĄD – Agregaty skraplające – 80

Termostatyczny czy elektroniczny? Maciej GRZEGORSKI, Jacek JĘDRUSIAK – 84

 

 

Opinie

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Napisz opinię

Numer 8/2017 Chłodnictwo & Klimatyzacja

Numer 8/2017 Chłodnictwo & Klimatyzacja

Szanowni Czytelnicy

Lipiec i sierpień to dla większości sezon urlopowy, ale i często wzmożonej pracy instalatorskiej dla naszej branży. Okres ten przyniósł nam również od dawna zapowiadaną nowelizację ustawy F-gazowej dostosowującej nasze prawo do wymogów Rozporządzenia (UE) 517/2014...

 

Napisz opinię