Regulamin 

Sklep internetowy działający pod adresem www.e-czasopisma.net (zwany dalej „Sklepem”), prowadzony jest przez wydawnictwo Euro-Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-786), ul. Wąski Jar 9, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000037549, NIP 527-10-32-032, o kapitale zakładowym w wysokości 150 000,00,- PLN, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Katarzynę Polesińską.

 

I Założenia ogólne

 1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy działający pod adresem www.e-czasopisma.net
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepu.
 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. Za Konsumenta w rozumieniu niniejszego Regulaminu, zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego, uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Za Przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta, w rozumieniu niniejszego regulaminu, uważa się osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do której stosuje się przepisy zawarte w rozdziałach 4, 5a i 5b Ustawy o Prawach Konsumenta – w zakresie określonym w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z. 2014 r. poz. 827 z dnia 14.06.2014 r. z późn. zm.).
 6. W rozumieniu niniejszego regulaminu Treść cyfrowa to dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej.
 7. W rozumieniu niniejszego regulaminu Usługa cyfrowa to usługa pozwalająca Konsumentowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi; inne formy interakcji za pomocą danych.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach Konsumenta lub naruszające dobre obyczaje są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

 

II Informacje ogólne

 1. Sklep dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów. Błędne dane nie stanowią jednak podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
 2. Wszystkie ceny podane w ofercie zawierają podatek VAT.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
 5. Wszystkie aktualne formy komunikacji ze Sprzedawcą, w tym środki komunikacji online, wskazane są na stronie internetowej sklepu.

 

III. Procedura składania zamówień i realizacji.

 1. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez stronę www.e-czasopismo.net lub e-mailem: prenumerata@euro-media.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 7 do 14 dni. Jeśli klientowi zależy na przyspieszeniu tego procesu, zobowiązany jest do kontaktu z działem prenumeraty wydawnictwa Euro-Media Sp. z o.o.
 4. Po zarejestrowaniu wpłaty wysyłana jest faktura VAT oraz czasopisma archiwalne i aktualne, zgodnie z przesłanym zamówieniem.
 5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie aktualnego numeru telefonu, adresu e-mail oraz innych koniecznym danych celem zarejestrowania się do systemu i złożenia zamówienia.
 6. Dane teleadresowe klient może zmienić w trakcie trwania prenumeraty.
 7. W zamówieniu należy podać adres płatnika i odbiorcy, np. gdy wpłata dokonywana jest przelewem, a przy prowadzonym koncie bankowym adres (zameldowania) jest inny niż korespondencyjny; lub gdy prenumerata ma być wysyłana pod inny adres.
 8. W razie jakichkolwiek pytań kontakt możliwy jest pod numerem 535 085 030 (w godzinach od 8:00 do 16:00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: prenumerata@euro-media.pl
 9. Rabaty i promocje, które klienci mogą otrzymać przy zakupie, nie łączą się.
 10. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane i realizowane.
 11. Prenumeratę realizujemy od numeru bieżącego w dniu złożenia zamówienia.

 

IV. E-wydanie

 1. Użytkownik zakupionego e-wydania nie jest uprawniony do:
  · rozpowszechniania e-wydania ani wprowadzania go do obrotu, w całości lub fragmentach,
  · ingerowania w jego zawartość i treść,
  · publikowania, dystrybucji ani powielania,
  · komercyjnego wykorzystywania w jakikolwiek sposób.
 2. Użytkownik nabywający e-wydanie jest zobowiązany dopilnować, by nie korzystały z nich osoby nieuprawnione oraz by wykorzystanie ich odbywało się zgodnie z prawem i niniejszym Regulaminem. W przypadku złamania powyższych przepisów wydawca może zgłaszać pretensje z tytułu nieprzestrzegania jego prawa do kopii swojego produktu.
 3. W celu skorzystania z e-wydania użytkownik powinien wypełnić formularz w zakresie określonym przez Sklep jako obowiązkowy, a następnie przekazać wypełniony formularz do Sklepu drogą elektroniczną poprzez aktywację pola "Zamów" znajdującego się w formularzu.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną jest dobrowolne, aczkolwiek brak zgody może skutkować niemożnością skorzystania z usługi bezpłatnego e-wydania.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, może być w każdej chwili cofnięta, aczkolwiek cofnięcie zgody może skutkować niemożnością korzystania z usług Sklepu."

 

V. Płatności

1. Płatności za zamówione produkty można dokonać:
·  przelewem na konto Wydawnictwa
Po złożeniu zamówienia klient na podany przez siebie adres e-mail lub faks otrzymuje fakturę pro-forma, która jest potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz podstawą do dokonania płatności za zamówione czasopisma lub książki;
Klient może również sam dokonać płatności na podany na stronie numer konta, w tytule przelewu wpisując dokładnie swoje dane zgodnie z zamówieniem.
·  przelewem za pośrednictwem serwisu przelewy PayU
Płatność tego typu automatycznie przekierowuje klienta na stronę transakcyjną, gdzie należy wybrać właściwy dla siebie bank;
·  płatność za pobraniem
Wybierając ten sposób płatności, za przesyłkę zapłaci się przedstawicielowi Poczty Polskiej lub firmie kurierskiej Patron Service w momencie odbioru przesyłki. Na kwotę zapłaty składa się koszt zamówionego towaru oraz koszt przesyłki.

 

VI. Wysyłka

 1. Przesyłki wysyłane są 
  ·  trzy razy w tygodniu - poniedziałek, środa oraz czwartek, za pośrednictwem Poczty Polskiej jako list ekonomiczny lub paczka pocztowa ekonomiczna 
  ·  codziennie poprzez firmę kurierską
 2. Czas dostarczenia zamówienia wynosi zwykle 4-5 dni roboczych od momentu wysłania. Może się on przedłużyć z przyczyn niezależnych od sklepu. W przypadku opóźnienia w dostawie prosi się o kontakt z urzędem pocztowym w Państwa miejscowości.
 3. Reklamacje dot. braku dostawy konkretnego wydania należy zgłaszać nie wcześniej niż 14 dni po ukazaniu się danego wydania na rynku lub wysłania numeru archiwalnego na adres mailowy prenumerata@euro-media.pl.
 4. Do ceny egzemplarzy archiwalnych doliczane są koszty wysyłki podane na stronie informacyjnej - koszt wysyłki.
 5. Koszty przesyłki na terenie kraju za zamówione czasopisma w prenumeracie ponosi wydawnictwo.
 6. Podane w sklepie internetowym ceny dotyczą wysyłki czasopism na terenie kraju - Polska.

 

VII. Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta za zgodność świadczenia z umową określone są w Ustawie o Prawach Konsumenta w Rozdziale 5a oraz innych przepisach obowiązującego prawa.
 2. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową;
  2) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową;
  3) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
  4) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z innych metod doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
  5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta”.
 3. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 1) doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów; 2) Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową; 3) brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową; 4) brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z innych metod doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową; 5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta”.
 4. Dostarczanie Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej odbywa się na zasadach, które wynikają z ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu i sposobu sprzedaży Produktów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych Konsument składa Sprzedawcy na piśmie pod rygorem nieważności, nie później niż 30 dni od daty otrzymania zamówienia. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Zaleca się, zamieszczenie w reklamacji:
  - informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  - żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  - danych kontaktowych składającego reklamację.
 6. W przypadku reklamacji Produktu zakupionego od Sprzedawcy, Klient będący Konsumentem udostępnia Sprzedawcy Produkt wraz dowodem jego zakupu. Sprzedawca na swój koszt odbierze Produkt od Klienta, w tym celu Klient dokonuje udostępnienia Produktu wraz z dowodem jego zakupu w sposób odpowiadający najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia.
 7. Zgodnie Ustawą o Prawach Konsumenta Klient będący Konsumentem lub będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 7aa ww. ustawy o prawach konsumenta - który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Produktu odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 8. Podmioty wymienione w pkt.7. powyżej mogą odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to należy złożyć na adres Sprzedawcy, tj.: Euro-Media Sp. z o.o, ul. Wąski Jar 9,02-786 Warszawa. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w pkt. 7 powyżej
 9. Sprzedawca zastrzega, że nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem (ang. Cash On Delivery; przesyłka, której warunkiem odbioru przez adresata jest uiszczenie kwoty wskazanej w liście przewozowym przez nadawcę przesyłki) jeśli wiąże się to z koniecznością spełniania świadczenia pieniężnego, a Sprzedawca takiej przesyłki nie zamawiał. Zwroty należy kierować tylko wysyłkowo.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje: (a) w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, (b) w przypadku gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale umowa ta miała dla tej osoby charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, który jest udostępniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, (c) w przypadku zawarcia umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 11. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia.
 12. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w innej formie.
 13. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli Produkt, Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Produktu, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.
 14. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedającego.
 15. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 16. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności poprzez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej.

 

VIII. Opinie

 1. Opinie na temat Produktów, zamieszczane na stronie Sklepu przez użytkowników mogą być zamieszczone tylko po zalogowaniu. Zalogowany użytkownik może wystawić opinię na temat dowolnego Produktu. Opinie są każdorazowo zatwierdzane przez administratora przed ich pojawieniem się na stronie Sklepu. Jeśli Opinia narusza niniejszy regulamin lub obowiązujące prawo, administrator nie opublikuje jej.
 2. Za niedozwolone uznaje się Opinie niezwiązane z Produktami i niezwiązane z doświadczeniami klienta w związku z zakupem lub używaniem Produktu.
 3. Publikowane na stronie Sklepu oceny Produktów są subiektywnymi ocenami osób je wystawiających. Osoby te ponoszą odpowiedzialność za treść swoich wypowiedzi w ramach przedmiotowych ocen.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz roszczenia klientów lub osób trzecich, spowodowane zamieszczonymi Opiniami, które wynikają z przyczyn leżących po stronie Klienta, który zamieścił daną Opinię.
 5. Ocena wystawiona przez użytkownika strony Sklepu nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania poszczególnych Opinii nawet po ich opublikowaniu jeśli naruszają one niniejszy regulamin, w szczególności pkt. 5. powyżej lub obowiązujące prawo. Ponadto, Sprzedawca może usunąć opinie o Produktach w całości z powodu wyroku sądowego lub administracyjnego lub nakazu zaprzestania działań wobec strony trzeciej, również bez uprzedniego powiadomienia użytkownika, który jest autorem Opinii. Sprzedawca może również usunąć Opinię , gdy Produkt, do którego odnosi się Opinia nie jest już oferowany w Sklepie.
 7. Opinie, które nie naruszają prawa lub Regulaminu , będą publikowane w niezmienionej postaci, tzn. nie będą edytowane, redagowane, skracane ani modyfikowane.

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.
 2. Wszystkie sprawy sporne strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy porozumienie takie nie byłoby możliwe, spór rozstrzygać będzie Sąd Powszechny.
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników oraz Klientów następuje w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności użytkowników oraz Kupujących przez Sprzedającego określają „Zasady Przetwarzania i Ochrony Danych Osobowych”.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: (https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php). Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  - wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://spsk.wiih.org.pl/index.php?id=102);
  - wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej(więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);
  - pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  - skorzystać z platformy ODR (Online Dispute Resolution) http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym UOKiK https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).