Numer 6/2018 Polski Instalator Zobacz większe

Numer 6/2018 Polski Instalator

Nowy

Spis treści 6/2018

 

Więcej szczegółów

17,00 zł

Add to wishlist

Więcej informacji

Instalacje grzewcze

3 Zdrowy system grzewczy

4 Hybrydowy system grzewczy w domu

energooszczędnym

6 Modernizacja i projekt małej instalacji: pompa

ciepła czy kocioł – Tomasz Adamczewski

8 Gazowe kotły kondensacyjne jako jeden

ze sposobów walki z niską emisją

– Janusz Starościk

8 Kotły kondensacyjne – PRZEGLĄD

19 Grzejniki aluminiowe – fakty i mity Cz. 2.

Współczesne realizacje idei grzejnika do wodnej

instalacji grzewczej – Damian Muniak

OPROGRA MOWANIE KOMPUTEROWE

22 Zaliczanie powierzchni użytkowej pomieszczeń

do PUM i PUU – Michał Strzeszewski

23 Warunki techniczne 2018 – Michał Strzeszewski

WENTYLACJA I KLIMAT YZACJA

24 Systemy klimatyzacji VRF w zastosowaniu

domowym

26 Czynności przeglądu i czyszczenia jednostek

zewnętrznych i wewnętrznych Cz. 1.

Cel przeglądów i konserwacji – Karol Fornalczyk

29 Małe instalacje – wentylacja i rekuperacja Cz. 2.

Kierunki rozwoju instalacji – Maciej Danielak

32 Instalacja wentylacyjno-spalinowa

w budownictwie mieszkaniowym w kontekście

zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla

– Dariusz Pilitowski

INSTALACJE ZEWN ĘTRZNE

34 Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.

Jak i z czego wykonać? Cz. 2.

Przyłącza wodociągowe – Artur Stadnik

INSTALACJE WEWN ĘTRZNE

38 Systemy zdalnego odczytu wodomierzy

– Artur Stadnik

42 Systemy zdalnego odczytu wodomierzy

– PRZEGLĄD    

45 Jak zamontować i zabudować stelaż

podtynkowy WC?

Z ŻYCIA BRAN ŻY

48 Warto wiedzieć

50 Nowe urządzenia

Opinie

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Napisz opinię

Numer 6/2018 Polski Instalator

Numer 6/2018 Polski Instalator

Spis treści 6/2018

 

Napisz opinię