Numer 2/2022 Chłodnictwo & Klimatyzacja Zobacz większe

Numer 2/2022 Chłodnictwo & Klimatyzacja

Nowy

Spis treści 2/2022

Więcej szczegółów

19,50 zł

Add to wishlist

Więcej informacji

A K T U A L N O Ś C I

6 R744

10 R290

12 ŚWIAT

14 Nowości i wydarzenia

W A R T O W I E D Z I E Ć

24 Efektywność energetyczna wraca na salony.

Co nas czeka w 2022 roku?

Patrycja RAPACKA

K L I M A T Y Z A C J A

40 Efektywność dzięki konserwacji

Wskazówki długoterminowego i komfortowego użytkowania sytemu VRF

46 Nowy system KXZ 2 – VRF marki Mitsubishi Heavy Industries

Robert GOZDALIK

48 GRODNO S.A. – kompleksowe rozwiązania

z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE)

Marcin PAŁKA

50 System klimatyzacji ARV6 firmy AUX

Kinga KOCZARA

53 Nowe jednostki oraz podzespoły VRF

58 PRZEGLĄD Systemy klimatyzacyjne typu VRF

72 Płyny robocze w układach pośrednich

– porównanie właściwości fizykochemicznych

Beata ANWAJLER     80 PRZEGLĄD Właściwości fizykochemiczne płynów niezamarzających

C H Ł O D N I C T W O

82 Elementy i komponenty chłodnicze mające wpływ

na efektywność pracy chłodni

Artur HAMERA

W E N T Y L A C J A

26 Wentylacja sal lekcyjnych

– czy jest potrzebna jedynie w czasie pandemii?

Maciej DANIELAK

29 PRZEGLĄD Wentylatory dachowe

30 Jakość powietrza w pomieszczeniach

Opinie

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Napisz opinię

Numer 2/2022 Chłodnictwo & Klimatyzacja

Numer 2/2022 Chłodnictwo & Klimatyzacja

Spis treści 2/2022

Napisz opinię