Numer 6/2022 Chłodnictwo & Klimatyzacja Zobacz większe

Numer 6/2022 Chłodnictwo & Klimatyzacja

Nowy

Spis treści 6/2022

Więcej szczegółów

19,50 zł

Add to wishlist

Więcej informacji

A K T U A L N O Ś C I

4 R744

8 R290

10 ŚWIAT

11 Nowości i wydarzenia

R O Z M O W A Z …

18 Przyszłość i zagrożenia dla branży HVACR

– rozmowa z ekspertami KFCH

W A R T O W I E D Z I E Ć

24 Propozycja nowelizacji ustawy F-gazowej w UE

– co to oznacza dla sektora chłodnictwa i klimatyzacji w Polsce?

Janusz KOZAKIEWICZ, Agnieszka TOMASZEWSKA

K L I M A T Y Z A C J A

30 Polska liderem Europy Środkowej i Wschodniej

Rynek Data Center – jak widzą jego teraźniejszość

i przyszłość eksperci wiodących firm branży

36 Systemy chłodzenia dużych obiektów Data Center w Polsce

Teraźniejszość i co dalej. Co z tym ciepłem?

Bogusław PERKOWSKI

40 Standaryzacja monitoringu czynników środowiskowych

kluczem do ekologicznego sukcesu w obszarze centrów danych

Piotr WOJCIECHOWSKI, Bogdan ZAŁOGA

43 Wyzwania w obszarze chłodzenia centrów danych

Rozwiązania Rittal w zakresie wysokiej gęstości chłodzone

przez ZutaCore

48 Odzysk i transfer ciepła z Data Center

Maciej ŻUK

52 Rozwiązania klimatyzacji precyzyjnej

w prefabrykowanych centrach przetwarzania danych

Piotr KOWALSKI

55 Znaczenie kontroli wilgotności w serwerowniach

58 PRZEGLĄD – Systemy chłodzenia Data Center

C H Ł O D N I C T W O

65 Zasady projektowania i wykonywania instalacji na CO2

Zuzanna BURLAGA

68 The NEW COOL

– sprężarki spiralne Copeland CO2

Krzysztof DUNOWSKI

72 PRZEGLĄD – Miedź dla chłodnictwa i klimatyzacji

Opinie

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Napisz opinię

Numer 6/2022 Chłodnictwo & Klimatyzacja

Numer 6/2022 Chłodnictwo & Klimatyzacja

Spis treści 6/2022

Napisz opinię