Numer 4/2023 Chłodnictwo & Klimatyzacja Zobacz większe

Numer 4/2023 Chłodnictwo & Klimatyzacja

Nowy

Spis treści 4/2023

Więcej szczegółów

22,50 zł

Add to wishlist

Więcej informacji

A K T U A L N O Ś C I
 4 -  Czynniki naturalne
10 - Świat
12 - Nowości i wydarzenia
16 - POLAGRA odpowiada na wyzwania całej branży – rozmowa z Wojciechem Kokotkiem dyrektorem
       projektu targów POLAGRA
18 - Komplementarna oferta w ramach Grupy Carel w Polsce – rozmowa z przedstawicielami zarządu firm Carel,
       Alfaco Polska i Klingenburg

W A R T O W I E D Z I E Ć
20 - XI Kongres PORT PC – polska branża pomp ciepła odpowiada na wyzwania transformacji energetycznej
28 - Wprowadzanie pomp ciepła do obrotu w świetle obowiązujących przepisów Nikon GAWRYLUK

K L I M A T Y Z A C J A

34 - Pompy ciepła z czynnikiem R290 – czy instalator ma się czego obawiać? Paweł DESKA
38 - Ewolucja, nie rewolucja – nadzieje i zagrożenia związane z instalowaniem w Polsce powietrznych pomp ciepła
       Grzegorz MIZERA
41 - Nowe modele pomp ciepła – jeszcze bardziej wydajne i ekologiczne
48 - PRZEGLĄD – Pompy ciepła powietrze-woda

C H Ł O D N I C T W O
64 - Przemysłowe chłodnictwo amoniakalne – bezpieczne i efektywne Paweł PAŁAMARCZUK

wentylacja
70 - Wentylacja wyporowa w zakładach produkcyjnych Andrzej ROMANOWSKI
74 - Kształtowanie najwyższej jakości klimatu wewnętrznego z zastosowaniem systemu wentylacji wyporowej
80 - Rekuperatory domowe i małe komercyjne centrale wentylacyjne – rozmowa z ekspertami
86 - Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w domach jednorodzinnych Paweł BOCIAN
89 - PRZEGLĄD – Rekuperatory
93 - Czy wielkość ma znaczenie? Optymalizacja doboru parametrów central wentylacyjnych w oparciu o analizę zużycia energii
        Piotr PRZYBYCIN

Opinie

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Napisz opinię

Numer 4/2023 Chłodnictwo & Klimatyzacja

Numer 4/2023 Chłodnictwo & Klimatyzacja

Spis treści 4/2023

Napisz opinię