Nowy Numer 4/2024 Chłodnictwo & Klimatyzacja Zobacz większe

Numer 4/2024 Chłodnictwo & Klimatyzacja

Nowy

Spis treści 4/2024

Więcej szczegółów

22,50 zł

Add to wishlist

Więcej informacji

A K T U A L N O Ś C I

4 Czynniki naturalne

12 Świat

16 Nowości i wydarzenia

W A R T O W I E D Z I E Ć

23 „Czyste powietrze” tymczasowo akceptuje dofinansowanie pomp ciepła

z europejskimi znakami jakości

26 Niekomercyjne wsparcie finansowe

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Bartłomiej CARUK

R O Z M O W A Z …

28 Wspieramy producentów i importerów urządzeń

w zakresie Dyrektywy WEEE

Rozmowa z Grzegorzem Skrzypczakiem –

Prezesem Zarządu ElektroEko S.A.

K L I M A T Y Z A C J A

33 Technologie Güntner w pompach ciepła

34 Systemy VRF

Zalecenia dotyczące serwisu, przeglądów, diagnostyki

Michał ZALEWSKI

38 PRZEGLĄD – Systemy klimatyzacyjne typu VRF

C H Ł O D N I C T W O

55 Analiza rozwiązań sprężarek chłodniczych handlowych

średniej i dużej wydajności

Cz. 1. Sprężarki tłokowe

Andrzej WESOŁOWSKI

60 Czynniki chłodnicze o niskim współczynniku GWP

Przegląd dostępnych rozwiązań

Michał SOBIERAJ

64 Chłodnictwo przemysłowe z czynnikami o niskim GWP

w zakresie ciśnień do 45 barów

Dariusz GALICKI

66 Innowacyjne chłodnictwo z Hydroloop –

rozwiązania FREOR z czynnikami naturalnymi do każdego sklepu

W E N T Y L A C J A

69 Dyrektywa EPBD w budownictwie jedno- i wielorodzinnym,

a systemy HVAC w dobie transformacji

Bartłomiej ADAMSKI

Opinie

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Napisz opinię

Numer 4/2024 Chłodnictwo & Klimatyzacja

Numer 4/2024 Chłodnictwo & Klimatyzacja

Spis treści 4/2024

Napisz opinię